Когато човек е абсолютно сигурен, винаги трябва да допуска, че е възможно да се появи нещо, което да го опровергае.

Когато човек е абсолютно сигурен, винаги трябва да допуска, че е възможно да се появи нещо, което да го опровергае.

Когато завинаги загубим нещо, на което държим, не трябва да съжаляваме, а да се радваме, че сме го имали.

Когато завинаги загубим нещо, на което държим, не трябва да съжаляваме, а да се радваме, че сме го имали.

Няколко фактора са определящи за човешкото щастие и развитие. Ако не се чувствате добре и не вървите напред, значи ги подценявате.

Няколко фактора са определящи за човешкото щастие и развитие. Ако не се чувствате добре и не вървите напред, значи ги подценявате.