Сърцето е вид мускул

Сърцето е вид мускул,
работи в наш`то тяло,
кръвта ни то изпомпва,
поддържа ни живота.

А някои пък казват,
че с него се обича,
как така, кажете ми,
аз чувства ще изпитвам?

Обича се със мозъка,
със него разсъждаваме,
едва ли със сърцето
усещаме си мислите.

Но въпреки това,
когато разтупти се,
когато развълнувани
го караме да бие
по-бързо и отчетливо,
разбираме му ритъма,
тогава го усещаме
и чувствата откриваме.

Така че хора, знайте,
сърцето не обича,
но то сигнализира,
показва ни емоции.

И като фар в морето
напътства ни към острова,
на който любовта
стаена ни очаква.