Човешкото съзнание

Човека е самотен във свойто съществуване,
живее вечно с другите, но винаги е сам,
и въпреки стандартното приятелско общуване,
във своя свят единствен е, не пуска никой там. Цялата публикация „Човешкото съзнание“