Нищожество

Понякога усещането е неясно и различно,
не можеш да тълкуваш неразбраните неща,
и с мисъл упорита да ровиш безгранично,
ти изход не намираш, не виждаш светлина.

Тунела на незнанието, бездънно черен,
но спускаш се във него, научаваш много,
разбираш колко си нищожен, непотребен,
не си достоен никого да съдиш строго.

Нищожество си ти, прашинка във вселената,
но всички са такива, това ти е възможност,
да бъдеш пълноправен гладиатор на арената
и да надминеш другите във своята нищожност.