Непознатото

Непознатото за нас е
и загадъчно и страшно.
Чакаме от него всичко,
което уж е безопасно.

Но съзнаваме и риска
дето крие се във мрака.
Там очакваме и лошото
в засада да ни чака.

Непознатото е тъмно
като мътната вода,
а на дъното не знаем,
какво ще хванем във ръка.

Ако беше ни познато,
щеше ли да ни хареса?
Щяхме ли да сме доволни,
ако знаехме процеса?

Явно искаме водата
да е мътна и неясна
и веднага я избираме,
дори и с риск да е опасна.