Мрачно небе

Небето над мен промени се,
внезапно цвета си смени,
красивото с черно смени се,
изчезнаха куп светлини.

Душата ми също е тъмна,
а помня я, беше тъй жива,
да можех назад да се върна,
да бъде отново красива.

Изгаря ме чувството черно,
разяжда ме злобно, нечестно,
не мога с лице лицемерно
да се залъгвам, че ми е лесно.