Живот в реално време

Красив, необятен, изтънчен, приятен,
успешен, достоен, изящен, безплатен.
Грозен, мизерен, злокобен, превратен,
тъмен, отблъскващ, груб, неприятен.

Различен, еднакъв, дълъг и кратък,
купен, продаден, оттук и оттатък.
Прилежен, небрежен, дотук и нататък,
обречен с остатък, голям недостатък.