Има ли смисъл?

Има ли смисъл човек да живее?
Има ли смисъл да се надява?
Има ли смисъл човек да се смее?
Има ли смисъл някой да страда?

Има смисъл човек да живее.
Има смисъл да се надява.
Има смисъл човек да се смее.
Има смисъл някой да страда.

Има ли? Има! Въпрос непотребен.
Щом нещо го има, значи го има.
А щом пък го има и смисъл то има,
а смисъл щом има, причина си има.