Гениално

Живеем глобално,
понякога скандално,
държим се идеално,
но не е ли банално
да гледаме фронтално
и действаме буквално,
предимно визуално,
а не емоционално
и с чувство национално,
вървим диагонално,
не можем персонално,
да спим оригинално,
работим машинално,
дори и криминално,
често материално,
и рядко натурално,
опитваме се кардинално,
внезапно, генерално
да се изменим тотално
и да мислим уникално,
търсим нещо дигитално,
направено професионално,
избираме го виртуално,
по-добре е от реално,
летим надолу вертикално,
плуваме хоризонтално,
но течение брутално,
пак избутва ни фатално,
което днес е актуално,
не е за нас сантиментално,
а всичко дето е кристално,
приемаме го за метално
и ето експериментално,
опитвам се документално,
каквото мисля моментално,
да го напиша гениално.