Единствена

Има много хора в този свят широк,
с мисли всевъзможни, лоши и добри,
някой е красив, друг строен и висок,
трети има разум, четвърти пък пари.

Жените притежават качества различни,
но само в тебе виждам нещо да блести,
и всичките за мен са вече безразлични,
не искам друга никоя, защото не си ти.

В теб открих това, което други нямат,
изпитах чувства странни и първични,
те не се купуват, нито се продават,
усещат се веднага, макар и нетипични.