Широкоскроеният човек

Широкоскроеният човек се приспособява навсякъде. Той не се ограничава от суеверия, религии и предразсъдъци. Може да слуша всякаква музика, да говори с всякакви хора и да приема всяко едно мнение.

Този човек не съди другите, защото знае че всеки има право да прави това, което сметне за добре и да мисли по начин, който счита за правилен. Един широкоскроен човек може да общува с абсолютно всеки, без значение какъв е. Той не се интересува от неговия етнос, от политическата партия на която симпатизира или от футболния отбор, който поддържа. Какъвто и да е събеседника, широкоскроеният човек ще намери обща тема за разговор с него.

Този, който е широкоскроен, може да гледа на живота от много страни. Той не възприема света само през собствените си очи, а мисли мащабно, преценява ситуациите от различни гледни точки и ги сравнява.

Този човек е отворен към света, приема новото и се радва на промените. Освен това, широкоскроеният човек възприема и себе си по същия начин. Той не е дребнав, великодушен е, няма скрупули и комплекси. Опитва се да възприеме и разбере всичко, което му предлага живота. Готов е да помогне винаги, когато може, стреми се да е в синхрон с всичко и всички. Той не се ядосва лесно, умее да се радва на живота и оценява неговата стойност.

Добре е човек да бъде широкоскроен. Ако смятате че не сте такива, не е лошо да поработите върху себе си. Отървете се от ограниченията, които сами си налагате и се опитайте да се радвате на всичко, като същевременно съумеете да запазите или преосмислите принципите си!