Никой не ви е длъжен

Почти всеки смята, че някой му е длъжен за нещо. Това е може би основният проблем, който разваля взаимоотношенията между хората и провокира почти всички неразбирателства.

Никой не ви е длъжен за нищо! Колкото по-бързо го проумеете, толкова по-добре ще се чувствате. Тук не става въпрос за моралната гледна точка, за принципите и общоприетите задължения, които всеки би трябвало да изпълнява. Няма да намесваме и закона, неговото спазване и отговорността, която всеки трябва да поеме пред държавата. Тук ще разгледаме човешките взаимоотношения.

Повечето хора смятат, че другите са им длъжни нещо. Почти всеки се сърди, ако някой не изпълни това, което очаква. Всеки човек е уникален, има свои собствени мисли и разсъждения. Никой не ви дължи нищо, както и вие не дължите нищо на другите. Каквото и да решите, каквото и да предприемете, не е задължително да го правите. Въпреки това, вашата собствена преценка, ще ви помогне да решите как да постъпите. Има много фактори, които са определящи и биха повлияли на решението ви, всеки би трябвало да има някакви принципи и съвест. Дали ще помогнете на някого, зависи изцяло от вас, но това в никакъв случай не означава, че сте длъжни да го правите. Длъжни пред кого?

След като не дължите нищо на никого, от това следва, че никой не ви е длъжен и на вас. Точно по тази причина нямате абсолютно никакво право да изисквате каквото и да било. Пак повтарям, че обсъждаме само взаимоотношенията между хората.

Например, една майка не е длъжна да се грижи за детето си. Кой може да я задължи? Изглежда жестоко, нали! Ако тя не желае да отгледа детето си, това е нейно собствено решение и никой не може да я накара насила. Не казвам, че е правилно, далеч съм от тази мисъл. Смятам, че всеки родител трябва да поеме отговорност и да се грижи за децата си, но това е от чисто морална гледна точка. Погледната от страната на майката, ситуацията изглежда коренно различно. Да предположим, че тя е решила да изостави детето си. Това е нейно собствено решение. След като тя, жената която би трябвало най-много да иска да го отгледа, е решила да постъпи по този начин, кой може да изисква обратното? След като тя е пренебрегнала майчиния си инстинкт, който е заложен във всички жени, и е взела това решение, кои сме ние, че да го оспорваме? Пак казвам, за мен не е правилно, нито от морална, нито от човешка гледна точка, но този пример е много точен и с него може да се докаже гореспоменатото твърдение. Щом една майка не е длъжна да отгледа детето си, как можем въобще да изискваме нещо от някого? Дори детето не може да се сърди на майка си, колкото и егоистична да изглежда постъпката ѝ. Който се сърди на някого, значи смята, че той му е длъжен с нещо.

Повечето хора очакват прекалено много от другите и се разочароват, когато не го получат. Решението е много просто – не очаквайте и няма да се разочаровате! Колкото по-малко изисквате и се надявате, толкова повече ще получите. Има ирония, но със сигурност е така. Когато имате големи очаквания към някого, вие неусетно го притискате. Той усеща това и много често се отдръпва. Ако другите разберат, че са „свободни“ и не изисквате нищо от тях, ще дадат повече от себе си.

Ако не очаквате нищо от никого, ще се чувствате много по-добре. Изглежда малко странно и объркано, но е така. Ако успеете да си втълпите, че никой не ви е длъжен, вие няма да имате причина да се сърдите на когото и да било. А ако не се сърдите, всички ще ви приемат много по-добре. Всичко е навързано и тръгва от най-малкото. Винаги за големите проблеми има малки причини.

И все пак, нека да не пренебрегваме и моралните ценности. Всеки трябва да има принципи, да се опитва да помага и разбира останалите. Естествено, че не бива да одобрявате всички постъпки на околните, но това не означава, че трябва да им се сърдите. Ако някой направи нещо, което не харесвате, вие можете да изразите несъгласието си, но няма как да се чувствате обидени, при положение че той не ви дължи нищо. След като този човек не е направил това, което сте очаквали, значи не иска да го направи, а вие трябва да приемете решението му.

Каквото и да се случи, чиито и действия да не одобрявате, знайте, че никой не ви е длъжен! Ще видите колко по-добре ще се чувствате, а вашето разбиране ще бъде усетено и от околните, които ще започнат да се държат още по-добре с вас.