Кой човек е умен?

Кой човек е умен? Този, който знае много или този, който има добро образование?

Образованият човек не е умен. Този, който има високи оценки и е завършил университет също не е умен. Той е учил, но това не означава нищо. Почти всеки може да направи същото. Хората, които владеят по няколко езика, тези които постоянно четат, също не са умни. Те запаметяват, но това не ги прави по-интелигентни от останалите. С горните примери не искам да кажа, че тези хора са глупави, а че не това са факторите, които определят интелекта им. Някои от тях може и да са умни, други посредствени, това зависи от съвсем други неща.

Умът не се измерва със знанията, а се определя от начина на мислене. Умният човек е този, който мисли и разсъждава, преценява ситуациите и извлича най-доброто от тях. Той може да не е завършил университет, но това в никакъв случай не го прави глупав. Не искам да бъда разбран погрешно. Не казвам, че е лошо човек да учи, дори напротив. Но това не е достатъчно, за да се признае за умен.

Много е важно чувството за хумор. Един умен човек не може да няма чувство за хумор. Да се разбере смешката, да се открие иронията и да се осъзнае пародията, това са все неща, за които трябва добра мисъл.

Истински умният човек мисли трезво. Той не прави нещо, само защото някой друг го прави. Не копира останалите, а ги взима за пример и преценява самостоятелно всяка ситуация. Той търси и намира, непрекъснато се развива и се опитва да постигне нещо. Умният човек изследва и иска новото. Не прави нещо, защото го е видял от някъде, а защото сам е преценил, че е правилно. Той не се влияе от чуждото мнение, но се вслушва в него и го анализира. Учи се както от собствените си грешки, така и от тези на другите. Прави всичко, което смята за правилно, а не това, което другите му казват, че е правилно. Умният човек винаги има въпросителен знак в мозъка си.

Както виждате, тези неща са свързани с начина на мислене, а не с образованието и запаметяването. Някой може да владее 10 езика, но това е по-скоро желание за учене и умение за запаметяване. Този човек не открива нищо ново, а научава старото.

Всички лидери по света са умни. Не е възможно човек, който ръководи други хора, да бъде глупав или посредствен. Самият факт, че се издигнал до такава позиция, показва че той е нещо повече от останалите. Естествено, има някои пионки, които се поставят на ръководни длъжности от други, скрити зад тях, но това е друг въпрос.