Хората са добри

Доброто се определя от принципите и моралните ценности на хората. То е всичко, което харесваме и считаме за положително. Добри са тези, които не са безразлични към останалите и се опитват да помагат.

Като цяло, хората са добри, те не искат да вредят на нищо и никого, но понякога има фактори, които им пречат да бъдат себе си. Разбира се, съществуват много престъпници и убийци, които едва ли могат да бъдат отъждествени с възприятието ни за доброто, но това не означава, че те са лоши. Много са причините един човек да върши злини. Той го прави, не защото е лош, а заради погрешен начин на мислене или различно възприятие за околния свят. Има психично болни, които не могат да се контролират, те не са лоши, но нямат реална представа за всичко, което ги заобикаля. Не се водят от същите принципи като останалите, а това ги прави различни. Други са с погрешни, според по-голямата част от обществото, разсъждения, които ги карат да не зачитат всеобщото разбиране за взаимопомощ.

Въпреки тези изключения, хората като цяло са добри. Дори да се държат лошо понякога, на тях им е вродено чувството за помощ. Ако изпаднете в екстремна ситуация, много вероятно е някой, привидно смятан за лош, да ви помогне. Даже и повечето от тези, които са считани за луди или различни, не биха се поколебали да спасят едно давещо се дете, например. Освен, че разполагаме с чувство за самосъхранение, всички ние притежаваме доброто в себе си.

Някои се правят на лоши, поради една или друга причина. Преструват се на безчувствени заради различни комплекси т.н. Понякога подсъзнателно се опитват да бъдат по-лоши, което е защитна реакция, породена от много фактори. Други се затварят в себе си и не се разкриват пред околните, защото смятат това за слабост. Прикриват чувствата си и се опитват да изглеждат по-лоши, отколкото са в действителност.

Няма лоши хора, има обстоятелства, които ги карат да бъдат лоши. Вродено ни е да сме добри и това не е слабост. Не е нужно да прикриваме чувствата си, а да бъдем открити и искрени.