Хората и техните идоли

Повечето от хората имат нужда от лидери и искат да бъдат водени от някого. Някои са родени лидери и не се влияят от другите. Те имат желанието да водят, да откриват и контролират, но са единици в сравнение с тълпата.

Повечето от хората не искат да поемат отговорност и предпочитат тази задача да е възложена на друг.

Идолите също са свързани с желанието на човека да бъде подвластен на някого и да търси опора в него. Някои се възхищават на певци, други на писатели, трети на актьори – няма значение какви са. Това показва стремежа на хората да търсят кумири, да искат да намерят някой „по-висш“ от тях, който да почитат.

Тези хора не са глупави. Има много умни и интелигентни личности, които въпреки това, не искат да действат на своя глава. Те подсъзнателно търсят някого, когото да следват и на когото да се възхищават. Това поведение е вродено в човека, както и в много животни.

Проблемът идва, когато тази тяхна „слабост” се използва за постигането на нечисти цели. Определени групи хора се подтикват да робуват на каузи, които целят печалбата на техните създатели. Често се случва, някой с добри психологични познания, да привлече към себе си последователи, които да използва за собствена изгода.

Стига се до там, че хората спират да мислят и действат механично, следвайки заповедите на своя лидер. В такива случаи може да се стигне до непоправими последствия.

Всеки трябва да разсъждава индивидуално и да мисли, без да се оставя да бъде контролиран. Той може да анализира всичко, което му се случва, и след това да действа, а не да прави нещо, само защото другите го правят.