Благородната лъжа не съществува

Хората често лъжат „благородно”. Някои тълкуват благородната лъжа по един начин, други я възприемат различно. Една лъжа в повечето случаи се смята за „благородна“, ако нейната цел е да предотврати дадено нещастие.

Много хора смятат, че е „благородно” да крият нещо от близките и приятелите си, за да не ги огорчат. Това в никакъв случай не е правилно. То показва, че те се срамуват или имат тайна, която не искат да излезе наяве. Една такава постъпка е по-скоро егоистична, отколкото благородна.

Всеки трябва да отговаря за нещата, които е направил, и да понесе последствията. Когато някой се опитва да прикрие нещо, тежестта на вината му става още по-голяма.

Други считат за „благородна лъжа” прикриването на истината, когато се цели предпазването на някого. Всъщност, в това има известна логика, но все пак лъжата си е лъжа. Тя не може да бъде благородна, колкото и да ни се иска.

Когато лъжем някого, ние го заблуждаваме умишлено, криейки истината от него. Как може в това да има нещо благородно? Дори мотивите ни да са добронамерени, лъжата не може да бъде нещо добро. Ако човека, когото се опитваме да излъжем, не може да понесе истината, проблема е негов. Това означава, че той е много слаб и трябва да се опитаме да го подготвим за нея, като му я кажем по един или друг начин, а не да го лъжем.

Каквото и да се опитваме да скрием, когато то излезе наяве, ще стане много по-лошо. Ако истината бъде поднесена по подходящ начин, тя ще бъде приета много по-добре от лъжата.

От лъжите няма никакъв смисъл, те могат само да навредят, без значение дали се възприемат като благородни или не. Чрез тях всичко се обърква. Много често те биват разкривани, защото когато има лъжи се появяват странни несъответствия и хората започват да се съмняват, а съмнява ли се някой, той лесно стига до истината.

Няма благородна лъжа, всички лъжи са неправилни. Ако погледнете мащабно, ще разберете, че те са причината за почти всички проблеми при хората.