Свирещият работник

Един служител винаги носил китара със себе си и често спирал да посвири, докато вършел работата си. Справял се много добре със задълженията, които му възлагали, но свиренето дразнело собственика на фирмата. Той смятал, че музиката пречи и без нея служителя ще върши повече работа, затова му забранил да го прави.

Минало време и нямало как собственика да не забележи, че резултатите на въпросния работник не само не се подобрили, но и се влошили. Той вече вършил всичко без желание и нямал достатъчна мотивация. Това принудило собственика да го уволни и да търси друг, който ще дава 100% от себе си.

Не след дълго, работникът си намерил нова работа, но там нещата били различни. Собственикът на фирмата нямал нищо против свиренето и дори го поощрил. Оказало се, че служителя надминал всички очаквания и вършел двойно повече работа, макар че постоянно се „разсейвал“ с китарата.

Поуката е следната: Мотивацията е много важна и ако човек върши работата си с желание, неговата продуктивност нараства изключително много. Той може да свърши повече неща, да ги направи по-добре и за по-кратко време, от човек който няма мотивация. Кратките паузи за повдигане на духа могат да окажат „магическо“ въздействие и да доведат до неочаквани обрати.