Скромният човек

Един човек бил много скромен. Смятал се за по-нисш от околните и постоянно се подценявал. Бил много критичен към себе си и винаги се притеснявал, че другите правят нещата по-добре. Потискал се от факта, че никой не го харесва и искал да стане по-добър във всичко. Странял от околните, защото си мислел, че никой не иска да бъде приятел с такъв неудачник.

Човекът разбрал за един мъдрец, който бил дошъл на посещение в града. Решил да го помоли за съвет. Отишъл при него и го попитал какво да направи, за да не бъде по-нисш от останалите. Мъдрецът му отговорил:

– Ти не си по-нисш от останалите. Тези твои мисли те погубват. Трябва да се промениш.

Човекът излязъл много радостен навън. Той променил коренно мнението за себе си. Започнал да подценява останалите. Смятал, че всички са по-зле от него. Самочувствието му го превърнало във високомерен и надменен човек. Всички го намразили, заради поведението му.

Хората започнали да го отбягват. Човекът се чувствал много самотен. Преди той странял от другите, а сега те бягали от него. Не можел да разбере къде бърка. Нали така го посъветвал мъдреца.

Минало известно време и мъдрия човек отново посетил града. Човекът веднага отишъл при него и го помолил за съвет. Мъдреца му казал:

– Ти не си по-висш от останалите. Тези твои мисли те погубват. Трябва да се промениш.

Човекът недоумявал какво иска да му каже по-мъдрия от него. Нали именно той го бил посъветвал да направи това, а сега отново го карал да се промени. Отново го попитал какво има предвид. Мъдреца му отговорил:

– Преди ти се подценяваше и странеше от околните, защото ги смяташе за по-висши от теб. След това те започнаха да те отбягват, понеже ти започна да се мислиш за по-висш от тях. Аз ти казах да се промениш, но нямах предвид да скачаш от едната крайност в другата. Помни, че всички хора са еднакви и всеки заслужава еднакво отношение. Знай, че ти също си като тях. Не се подценявай и не се надценявай. Само по този начин, ще успееш да постигнеш мир със себе си и с околните.