Младият рибар

Млад рибар се опитвал да лови риба в малка река. До него минал възрастен човек, който също носел въдица. Той го попитал:

– Как е? Има ли риба?

Рибарят отвърнал:

– Има, но не мога да хвана нито една. Явно днес нямам късмет.

Старецът подал на младежа от собствената си стръв и го подканил да опита с нея. Още с пускането във водата, рибата се хванала. Младият рибар не можел да повярва. Той седял на брега вече няколко часа без никакъв успех. Попитал възрастния рибар каква стръв използва, а той му дал още от нея.

На другия ден, младият рибар пак седял на брега и се жалвал, че не може да улови нито една риба. Старецът отново минал покрай него и го попитал какво става.

– Пак не мога да хвана нищо. Използвам твоята стръв, но рибата не кълве.

– Няма как да хванеш риба с тази стръв в момента, защото тя се лови по-късно, когато слънцето залязва. Сега още е рано.

На другия ден, младият рибар се опитал да улови рибата със стръвта на стареца. Не било нито рано, нито късно. Той спазил указанията и пак не хванал нищо. Ядосал се и си тръгнал. Докато се прибирал, срещнал възрастния човек. Оплакал му се, а той отвърнал:

– Днес не е добра идея да се лови тази риба, защото през нощта валя проливен дъжд и водата в реката е много мътна. Този вид се лови само в бистра и чиста вода.

Младият рибар заявил, че се отказва от риболова, защото явно тази работа не е за него. Старецът се усмихнал и казал:

– Всеки може да се справи с тази задача. Ако искаш да успееш, трябва да си сериозен и постоянен. Добре е да проучиш поведението на рибата, която искаш да хванеш, да разбереш какво обича да яде, кога излиза да се храни и кои условия са най-благоприятни за нейния риболов. Аз вече ти дадох много ценни съвети, които ще ти помогнат в бъдеще. Мога да ти дам още, ако желаеш. По този начин ще научиш много за тази риба и няма да имаш повече проблеми с нейния улов. Ако решиш да насочиш вниманието си към нова риба, ще трябва да започнеш отначало. Ако мислиш, че риболова не е за теб и смяташ да се занимаваш с нещо друго, знай че там те чака същото. Отново ще трябва да изучаваш нещата предварително, да опитваш и да грешиш. Ако се захванеш с прекалено много начинания и се отказваш така бързо при всеки неуспех, нито едно от тях няма да има добър край.