Майчин съвет

Трябва да цениш здравето си, защото то е най-важно за теб. Пази околната среда, защото няма как да си здрав, ако живееш в мизерия. Спазвай правилата, защото ако всеки го прави, живота на всички ще е много по-добър – каза майката, докато хвърляше фаса си на тротоара.