Мъдрият съвет

В малко село пристигнал старец, за който всички разправяли, че е много мъдър и знае всичко. Синът на пекаря решил да потърси съвет от него, защото имал проблеми и се чувствал потиснат. Отишъл в една малка къщурка, където мъдрия човек бил отседнал, и се изненадал от видяното. Вътре седял обикновен старец, който се усмихнал и поздравил госта си. Сипал му чаша кафе и го попитал, за причината на посещението.

Синът на пекаря започнал:

– Кафето ми е много горчиво. Не усещам дори сладостта на живота. Искам да постигна много неща, но не знам откъде да започна. Имам желание да бъда богат, да мога да пътувам навсякъде и да купя всичко, което привлече погледа ми. Как да постигна тези неща?

Старецът отвърнал:

– Добави повече и ще стане по-добре!

След като чул тези думи, синът на пекаря благодарил на мъдреца и излязъл радостен навън. Той осъзнал нещо, за което не се бил замислял преди. Направил аналогия с хляба, който прави баща му. Ако се пече само един вид, тогава го купуват определен брой хора. Ако се пекат два вида, хлябът се купува повече, защото има по-голямо разнообразие. Колкото повече видове има, толкова повече хора идват в пекарната и избират. Явно в живота е същото, помислил си той:

– Навярно имам прекалено малко желания и затова те не се сбъдват. Ако искам повече и се опитвам да постигна още неща, ще увелича шанса си някои от тях да се получат.

Изминали години. Синът на пекаря забогатял. Станал известен и обиколил света. Постигнал много повече, отколкото някога е мечтал. Въпреки това, нещо му липсвало. Не знаел какво е, но чувствал в себе си празнота и не успял да усети истинското щастие.

Решил да намери мъдреца и да го попита къде е сгрешил. Издирил го и открил дома му. Отишъл при него и го попитал:

– Преди години дойдох при теб и те попитах как да сбъдна мечтите си. Ти ми даде много добър съвет, който наистина ми помогна. Аз постигнах всичко, за което мечтаех, но все още чувствам празнота. Искам неща, които няма как да имам. Не мога да задоволя глада си за още и още. Твоят съвет беше „Добави повече и ще стане по-добре!“. Цял живот си поставям нови цели и искам повече, но не се чувствам задоволен. Имам чувството, че колкото повече имам, толкова повече искам. Моля те, дай ми друг съвет, с който да успея да се почувствам щастлив!

Старецът се усмихнал и отвърнал:

– Аз не съм ти дал никакъв съвет. Ти каза, че кафето ти е горчиво. Имах предвид, да добавиш повече захар, за да стане по-добре. След думите ми ти излезе и не дочака да чуеш мнението ми по останалите въпроси.