Горящото дърво

Дървото се подпали и мравките, които живееха на него, изпаднаха в паника. Не знаеха какво да правят, защото огъня идваше отдолу.

Качиха се на най-високия клон, но огъня постепенно приближаваше.

Мравките се уплашиха и някои решиха да изберат по-бързата смърт. Много от тях скочиха в пламъците, други се опитаха безуспешно да ги прескочат.

Една мравка реши да изчака, защото не искаше да избере сигурната гибел пред възможността за спасение, която все пак съществуваше, колкото и нищожна да беше.

Не след дълго заваля проливен дъжд и огъня угасна. Мравката успя да се спаси.