Човекът X

Човекът X работеше на ръководна позиция в голяма фирма и получаваше заплата, многократно надвишаваща средната за страната. Имаше жена и две деца, с които обитаваше огромна къща на няколко етажа.

Той се прибра уморен от работа. Беше станал рано сутринта и цял ден се опитваше да се справи с проблемите във фирмата. Имаше чувството, че главата му ще се пръсне. Тялото също го болеше, затова той изпи редовното си хапче, което му помагаше да се отпусне и заспи. Утре отново го очакваше тежък ден и трябваше да възвърне силите си, въпреки че през последните години постоянно се чувстваше изморен и почти не почиваше.

Той рядко виждаше семейството си и не намираше време да поговори нито с жена си, нито с децата си. Кратките телефонни разговори бяха най-честото общуване между тях.

Случи се така, че фирмата, в която работеше човекът Х, фалира. Той остана без пари. Намери по-нископлатена работа, с която все пак успяваше да плаща сметките си и да изхранва семейството си. Човекът Х изразходваше много повече физическа енергия от преди, но беше по-бодър и спокоен, защото не поемаше толкова голяма отговорност. Когато се прибираше, беше с бистър ум. Имаше повече време за семейството си и прекарваше с него голяма част от свободното си време.

Изминаха няколко месеца и човекът Х получи обаждане от бившия си шеф, който бе започнал работа в нова по-голяма компания. Той му предложи още по-висока заплата. Човекът Х отказа.