Бързият заек

Бързият заек искаше да разгледа всичко, което може да се види, и да усети всичко, което може да се почувства в гората. Той бягаше непрестанно, за да успее да стигне по-бързо до следващата си цел. След като я достигаше, веднага тръгваше към другата.

Надяваше се един ден да може да каже – видях и усетих всичко.

Веднъж, бързият заек се разболя. Не можеше да тича както преди. Движеше се бавно и едва креташе. Тогава той видя цветята и усети аромата им. Започна да общува с другите животни – нещо, което не можеше да прави преди, защото всички бяха по-бавни от него. Разбра, че докато бърза пропуска важни неща.

Бързият заек оздравя и отново започна да препуска по горските пътеки, но от време на време спираше и се наслаждаваше на заобикалящата го среда.