За да изкарваш пари, трябва да работиш. За да изкарваш много пари, трябва да мислиш.

За да изкарваш пари, трябва да работиш. За да изкарваш много пари, трябва да мислиш.