Ако не харесвате нещо, променете го! Ако не можете да го промените, приемете го!

Ако не харесвате нещо, променете го! Ако не можете да го промените, приемете го!

Ако след многократни опити и различни стратегии нещо не се получава, то най-вероятно няма да се получи. По-добре опитайте друго, вместо да гоните недостижимото и да изпуснете останалите възможности.

Ако след многократни опити и различни стратегии нещо не се получава, то най-вероятно няма да се получи. По-добре опитайте друго, вместо да гоните недостижимото и да изпуснете останалите възможности.