Невъзможното е невъзможно, докато не стане възможно.

Невъзможното е невъзможно, докато не стане възможно.