Не всяко начало има край, но всеки край има начало.

Не всяко начало има край, но всеки край има начало.