На този, дето се подиграваш, утре може да подражаваш.

На този, дето се подиграваш, утре може да подражаваш.