Лесното често се оказва по-сложно от трудното.

Лесното често се оказва по-сложно от трудното.