Единственото, по-лошо от това да загубиш, е да не можеш да приемеш загубата.

Единственото, по-лошо от това да загубиш, е да не можеш да приемеш загубата.