Ден, в който не вършиш нищо полезно, е празен ден. Ден, в който не научаваш нищо ново, е напразен ден.

Ден, в който не вършиш нищо полезно, е празен ден. Ден, в който не научаваш нищо ново, е напразен ден.