Ако разбереш това, което не разбираш, ще осъзнаеш че има още много неща, които не разбираш.

Ако разбереш това, което не разбираш, ще осъзнаеш че има още много неща, които не разбираш.