Ако искаш винаги да спазваш обещанията си, не трябва да обещаваш.

Ако искаш винаги да спазваш обещанията си, не трябва да обещаваш.