Ако за някой парите са основна цел, той никога няма да бъде богат.

Ако за някой парите са основна цел, той никога няма да бъде богат.