Понякога, едва когато загубим нещо, осъзнаваме че не сме имали нужда от него.

Понякога, едва когато загубим нещо, осъзнаваме че не сме имали нужда от него.