Ако не искаш да се ядосваш, не трябва и да се радваш.

Ако не искаш да се ядосваш, не трябва и да се радваш.