Ако вървиш само по отъпкани пътеки, никога няма да намериш нещо ново.

Ако вървиш само по отъпкани пътеки, никога няма да намериш нещо ново.