Колкото по-глупав е човек, толкова за по-умен се мисли.

Колкото по-глупав е човек, толкова за по-умен се мисли.