Ако винаги казваш това, което мислиш, всички ще знаят какво мислиш.

Ако винаги казваш това, което мислиш, всички ще знаят какво мислиш.