Мързеливите не търпят мързеливци край себе си.

Мързеливите не търпят мързеливци край себе си.