Давайте повече, отколкото получавате, и ще получите повече, отколкото очаквате!

Давайте повече, отколкото получавате, и ще получите повече, отколкото очаквате!