Докато някой се дразни от петното на стената си, друг мечтае да има стена.

Докато някой се дразни от петното на стената си, друг мечтае да има стена.