Дори и тези, които не заслужават добро отношение, го заслужават.

Дори и тези, които не заслужават добро отношение, го заслужават.