Не можеш да обидиш никого с думите си, но другите могат да се обидят от тях.

Не можеш да обидиш никого с думите си, но другите могат да се обидят от тях.