Ако всички планове ставаха реалност, живота ни щеше да е много скучен.

Ако всички планове ставаха реалност, живота ни щеше да е много скучен.