Ако мислиш някого за по-висш от теб, значи се подценяваш. Ако смяташ някого за по-нисш от теб, значи се надценяваш.

Ако мислиш някого за по-висш от теб, значи се подценяваш. Ако смяташ някого за по-нисш от теб, значи се надценяваш.