Ако очакваш всичко, нищо не може да те изненада.

Ако очакваш всичко, нищо не може да те изненада.