Богат е не този, който има много, а онзи, който оценява и малкото, което има.

Богат е не този, който има много, а онзи, който оценява и малкото, което има.