Победен е само този, който се признае за такъв.

Победен е само този, който се признае за такъв.